Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Aktuelt


Energi-, forsynings- og klimaminister
Lars Chr. Lilleholt

”Jeg arbejder for at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Regeringen vil sikre danskerne en holdbar og pålidelig forsyning af energi, vand, varme, mobilnet og internet. Og prisen skal være til at betale for både forbrugere og erhvervsliv.”

Ministeren
Taler og debat
Pressefotos

 

Seneste fra Twitter

Fakta og tal

Danskernes forbrug af mobildata er næsten tidoblet på 5 år

I andet halvår af 2017 var danskernes samlede mobile datatrafik på 270.000 TB. Det er en stigning på ca. 31 pct. på et år.

Læs mere i Energistyrelsens telestatistik fra 2. halvår 2017.

Politiske aftaler og udspil

Aftale om afskaffelse af PSO

November 2016

Med aftalen får de danske husholdninger i gennemsnit lettet elregningen med cirka 10 procent. Erhvervslivets elregning lettes i gennemsnit med cirka 25 procent,  hvilket vil give dansk erhvervsliv de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Læs aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften

Forsyningsstrategi

September 2016

Billigere el, vand og varme. Regeringens nye forsyningsstrategi vil forøge almindelige danske familiers rådighedsbeløb med knap 3.000 kr. om året.

Læs forsyningsstrategien

 

 

 

Energiaftalen 2020

Marts 2012

Energiaftalen gælder frem til 2020 og har fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. 

Læs energiaftalen 2020

 

 

 

 

Love og regler

Lovforslag i høring

På Høringsportalen finder du de lovforslag, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har sendt i høring.

Lovforslag i høring

Lovprogram

Regeringens lovprogram giver overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Lovprogram

Gældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag og bekendtgørelser, der er gældende på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område. 

Gældende love