Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Aktuelt


Energi-, forsynings- og klimaminister
Lars Chr. Lilleholt

”Jeg arbejder for at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Regeringen vil sikre danskerne en holdbar og pålidelig forsyning af energi, vand, varme, mobilnet og internet. Og prisen skal være til at betale for både forbrugere og erhvervsliv.”

Ministeren
Taler og debat
Pressefotos

 

Seneste fra Twitter

Fakta og tal

Danskernes forbrug af mobildata er næsten tidoblet på 5 år

I andet halvår af 2017 var danskernes samlede mobile datatrafik på 270.000 TB. Det er en stigning på ca. 31 pct. på et år.

Læs mere i Energistyrelsens telestatistik fra 2. halvår 2017.

Politiske aftaler og udspil

Energiudspil

Energiudspil

April 2018

Med dette energiudspil viser regeringen vejen til mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030 samtidig med, at energien gøres billigere for den enkelte og for fællesskabet.

Læs regeringens energiudspil

Teleaftale

Teleaftale

Juni 2018

Alle Folketingets partier indgår aftale om fremtidens telepolitik, der bl.a. skal fremme god mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark og sikre, at Danmark er i front med 5G.

Læs teleaftalen

Læs regeringens teleudspil

Aftale om afskaffelse af PSO

Aftale om afskaffelse af PSO

November 2016

Med aftalen får de danske husholdninger i gennemsnit lettet elregningen med cirka 10 procent. Erhvervslivets elregning lettes i gennemsnit med cirka 25 procent,  hvilket vil give dansk erhvervsliv de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Læs aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften

Love og regler

Lovforslag i høring

På Høringsportalen finder du de lovforslag, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har sendt i høring.

Lovforslag i høring

Lovprogram

Regeringens lovprogram giver overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Lovprogram

Gældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag og bekendtgørelser, der er gældende på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område. 

Gældende love