Privatlivs- og cookiepolitik

I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets privatlivs- og cookiepolitik kan du læse om, hvordan ministeriet håndterer og passer på de personoplysninger, du giver os, eller ministeriet indsamler om dig, eksempelvis når du besøger hjemmesiden efkm.dk, eller når ministeriet varetager sine myndighedsopgaver.

I politikken gives der desuden information om, hvilke rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Information om behandling af dine oplysninger

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Ministeriet behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Ministeriet kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af ministeriets opgaver. Vores grundlag for at behandle dine oplysninger sker som led i ministeriets varetagelse af sine myndighedsopgaver som offentlig myndighed.

Indsamling af data ved abonnement på nyhedsbrev og pressemeddelelser

Ved tilmelding til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets nyhedsbrev eller pressemeddelelses-udsendelser registreres din e-mail-adresse, dit navn samt dine valg af emner for nyhedsbrevet. Oplysningerne anvendes til at sende dig Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets nyhedsbrev og/eller pressemeddelelser.

Oplysningerne opbevares hos ministeriets nyhedsbrevleverandør og/eller leverandør af presseudsendelsessystem, med hvem ministeriet har indgået en databehandleraftale. Enkelte medarbejdere i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder ministeriet sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes, hvis du opsiger dit abonnement.

Besøgsstatistik

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden via et statistiksystem. Systemet kan bl.a. se hvilke sider, du har kigget på og hvornår, hvilken browser du bruger samt hvilken ip-adresse, du har. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af ministeriets hjemmeside.

Cookies

Når du besøger efkm.dk, bliver der lagt en cookie på din computer, som bl.a. bruges til statistik. Det giver os mulighed for at få overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, så vi kan gøre den så relevant og brugervenlig som muligt. Hvis du klikker på "Nej tak til cookies", indsamler vi ikke statistik om dit besøg.

Vi benytter enkelte 3. parts cookies fra bl.a. Vimeo, YouTube m.v. Hvis du ikke ønsker disse cookies på din computer, kan du klikke ”Nej tak” til cookies. Du kan stadig bruge websitet uden at acceptere 3. parts cookies, men det kan betyde, at indholdet af iframes, videoklip m.m. ikke vises korrekt.

Ud over cookies til statistik og særlig funktionalitet, vil der altid blive sat en session-cookie, som er nødvendig for, at hjemmesidens system kan fungere.

Ønsker du slet ikke, at vi sætter cookies, når du besøger efkm.dk, skal du slå cookies fra i din browser.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet varetager. Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Såfremt ministeriet anvender afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at ministeriet som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medarbejderne i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Dataansvarlig for behandling

I tilfælde af du ønsker at kontakte ministeriet i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 33 92 28 00
Mail:

Databeskyttelsesrådgiver

Du har også mulighed for at henvende dig til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets databeskyttelsesrådgiver, Bibi Shah, hvis du har spørgsmål til ministeriets behandling af dine personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse og vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i ministeriet. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen eller på telefonnummer 72 54 57 41.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Accept af cookies fra www.efkm.dk