FN's klimapanel (IPCC)

FN’s Klimapanel ses som det førende internationale organ for klimavidenskabelige vurderinger. Flere tusinde forskere fra hele verden bidrager til panelets arbejde. IPCC er en unik og autoritativ kilde til omfattende, afbalanceret videnskabelig information til beslutningstagere på klimaområdet.

Panelet blev oprettet af FN's Miljøprogram (UNEP) og World Meteorological Organization (WMO) i 1988 med det formål at forsyne verden med et bredt funderet videnskabeligt blik på aktuel viden om klimaændringer og deres potentielle miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. IPCC er som et videnskabeligt organ i regi af FN også et mellemstatsligt organ, og således åbent for alle medlemslande i FN. I øjeblikket er 195 lande medlemmer af IPCC, sammen med en række observatørorganisationer.

IPCC gennemgår og vurderer løbende de nyeste videnskabelige, tekniske og socioøkonomiske oplysninger på verdensplan, der er relevante for forståelsen af klimaændringer. På baggrund heraf redegør IPCC for mulighederne for at tilpasse sig eller modvirke klimaændringerne.

En hjørnesten i IPCC's arbejde er, at klimapanelets rapporter skal være neutrale i forhold til politik, selv om de beskæftiger sig med videnskabelige, tekniske og socioøkonomiske faktorer, der er relevante for og anvendes i konkrete politikker og politiske beslutninger. IPCC’s rapporter fungerer blandt andet som støtte til de politiske processer under FN's Klimakonvention (UNFCCC).

IPCC udgav i 2013-2014 klimapanelets femte hovedrapport. Den afsluttende synteserapport blev offentliggjort ved IPCC's plenarmøde i København i 2014.

Læs mere om den femte hovedrapport samt IPCC generelt i menuen til højre.

 

Senest redigeret: 8. juli 2015